دانلود رایگان پرسشنامه‌های محقق‌ساخته
مقالات
پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت دانش سازمان
پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت دانش سازمان
ستاد احیای دریاچه ارومیه
ستاد احیای دریاچه ارومیه
پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش
پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش
پرسش‌نامه سنجش رضايتمندي مشتريان در بانكداري آنلاین
پرسش‌نامه سنجش رضايتمندي مشتريان در بانكداري آنلاین
پرسش‌نامه عوامل تاثیرگذار بر خرید سهام و انتخاب پرتفوی
پرسش‌نامه عوامل تاثیرگذار بر خرید سهام و انتخاب پرتفوی
پرسش‌نامه رتبه‌بندی شعب بانک
پرسش‌نامه رتبه‌بندی شعب بانک
پرسش‌نامه عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان
پرسش‌نامه عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان
پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه
پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه
پرسش‌نامه راهبردهاي بازاريابي به منظور توسعه فروش خارجي
پرسش‌نامه راهبردهاي بازاريابي به منظور توسعه فروش خارجي
پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
پرسش‌نامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
پرسش‌نامه ریسک تکنولوژیک در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک تکنولوژیک در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه عوامل موثر بر انتخاب یک محصول از دید مشتریان
پرسش‌نامه عوامل موثر بر انتخاب یک محصول از دید مشتریان
پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی
پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی
پرسش‌نامه ارزیابی فضیلت سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی فضیلت سازمانی
پرسش‌‌نامه نقش بازاریابی صادراتی در توسعه صادرات
پرسش‌‌نامه نقش بازاریابی صادراتی در توسعه صادرات
پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت
پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت
پرسش‌نامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIS
پرسش‌نامه سیستم‌های اطلاعات حسابداری AIS
پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز
پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز
پرسش‌نامه موانع اجراي هزينه‌يابي هدف
پرسش‌نامه موانع اجراي هزينه‌يابي هدف
پرسش‌نامه تاثیر کیفیت ارائه خدمات در رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه تاثیر کیفیت ارائه خدمات در رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه تاثیر شخصیت و خصوصیات رفتاری کارکنان بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه تاثیر شخصیت و خصوصیات رفتاری کارکنان بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش نامه تاثیر کیفیت امکانات اداری، فیزیکی و رفاهی کارکنان بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش نامه تاثیر کیفیت امکانات اداری، فیزیکی و رفاهی کارکنان بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه نقش دسترسی مشتریان به خدمات بانکی بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه نقش دسترسی مشتریان به خدمات بانکی بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه نقش احساس امنیت مالی و اطمینان مشتریان بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه نقش احساس امنیت مالی و اطمینان مشتریان بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش نامه سنجش عملکرد سازمانی
پرسش نامه سنجش عملکرد سازمانی
پرسش‌نامه تکنولوژی هراسی یا تکنوفوبیا
پرسش‌نامه تکنولوژی هراسی یا تکنوفوبیا
پرسش‌نامه تعارض شغلی
پرسش‌نامه تعارض شغلی
پرسش‌نامه بهره وری نیروی انسانی
پرسش‌نامه بهره وری نیروی انسانی
پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی
پرسش‌نامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی
پرسش‌نامه نیات رفتاری مشتری
پرسش‌نامه نیات رفتاری مشتری
پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی
پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی
پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات
پرسش‌نامه عوامل موثر در توسعه صادرات
پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM
پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM
پرسش‌‍نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM
پرسش‌‍نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM
پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی
پرسش نامه بالندگی سازمانی
پرسش نامه بالندگی سازمانی
پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در سیستم بانکی
پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی
پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی
پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس
پرسش‌نامه میزان رابطه آشنایی معلمان دبیرستان با نظریه های یادگیری و کارآیی تدریس
پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی
پرسش‌نامه عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی
پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری
پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری
پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی
پرسش‌نامه ارزیابی جو آموزشی
پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی
پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی
پرسش‌نامه مدیریت تعارض سازمانی
پرسش‌نامه مدیریت تعارض سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد سازمان
پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد سازمان
پرسش‌نامه رضايت شغلي كاركنان
پرسش‌نامه رضايت شغلي كاركنان
پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی
پرسش‌نامه تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌های موجود در یادگیری الکترونیکی
پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها
پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها
پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی
پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی
پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک
پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک
پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر
پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات
پرسش‌نامه یادگیری سازمانی
پرسش‌نامه یادگیری سازمانی
پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی
پرسش ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی
پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان
پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان
پرسش‌نامه نقش بازاریابی اخلاقی در مشتری مداری صنعت بانکی
پرسش‌نامه نقش بازاریابی اخلاقی در مشتری مداری صنعت بانکی
پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان
پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان
پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک
پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک
پرسش‌نامه ارزیابی میزان رضایت مندی مشتریان
پرسش‌نامه ارزیابی میزان رضایت مندی مشتریان
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کاربرد سیستم مدیریت اطلاعات
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کاربرد سیستم مدیریت اطلاعات
پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی
پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی
پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان بانک‌ها
پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان بانک‌ها
پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری
پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری
پرسشنامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل
پرسشنامه عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل
پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی دور کاری
پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی دور کاری
پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور
پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور
پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان
پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان
پرسش‌نامه ریسک بازار (نرخ بهره) بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک بازار (نرخ بهره) بانکداری الکترونیک
پرسش نامه نقش بازاریابی اخلاقی در مشتری مداری صنعت بانکی
پرسش نامه نقش بازاریابی اخلاقی در مشتری مداری صنعت بانکی
پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک
پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک
پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده
پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده
پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده
پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده
پرسش‌نامه درگیري ذهني و ارزش مشتری
پرسش‌نامه درگیري ذهني و ارزش مشتری
پرسش‌نامه حمایت اجتماعی
پرسش‌نامه حمایت اجتماعی
پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری
پرسش‌نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری
پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان
پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان
پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها
پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها
پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان
پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان
پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان
پرسش‌نامه مسئولیت اجتماعی سازمان
پرسش‌نامه ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک حقوقی در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک حقوقی در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک اعتباری در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک اعتباری در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی
پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به عامل مدیریت دانش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به عامل مدیریت دانش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه رضایت شغلی
پرسش‌نامه رضایت شغلی
پرسش‌نامه ارزیابی تعهد سازمانی
پرسش‌نامه ارزیابی تعهد سازمانی
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID
پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID
پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی
پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی
پرسش‌نامه سنجش و ارزیابی میزان اعتماد عمومی
پرسش‌نامه سنجش و ارزیابی میزان اعتماد عمومی
پرسش‌نامه ریسک نقدینگی در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه ریسک نقدینگی در بانکداری الکترونیک
پرسش‌نامه سبک رهبری
پرسش‌نامه سبک رهبری
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی
پرسش‌نامه تمایل به تغییر کارکنان
پرسش‌نامه تمایل به تغییر کارکنان
پرسش‌نامه ارزیابی استراتژی‌های اقیانوس آبی
پرسش‌نامه ارزیابی استراتژی‌های اقیانوس آبی
پرسش‌نامه ارزیابی وفاداری، رضایت و ارزش مشتریان
پرسش‌نامه ارزیابی وفاداری، رضایت و ارزش مشتریان
پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی جو سازمان
پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی جو سازمان
پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان
پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان
پرسش‌نامه آنالیز SWOT جهت ارزیابی استراتژی بهینه فناوری اطلاعات در بانک
پرسش‌نامه آنالیز SWOT جهت ارزیابی استراتژی بهینه فناوری اطلاعات در بانک
پرسش‌نامه ارزیابی اخلاق کارکنان
پرسش‌نامه ارزیابی اخلاق کارکنان
پرسش‌نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
پرسش‌نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت
پرسش‌نامه مدیریت بهره‌وری ساخت
پرسش‌نامه استرس شغلی
پرسش‌نامه استرس شغلی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت انگیزش کارکنان
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت انگیزش کارکنان
پرسش‌نامه ارزیابی میزان رضایت زناشویی
پرسش‌نامه ارزیابی میزان رضایت زناشویی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در صنعت بانکی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در صنعت بانکی
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان
پرسش‌نامه هوش استراتژیک
پرسش‌نامه هوش استراتژیک
پرسش‌نامه هوش فرهنگی
پرسش‌نامه هوش فرهنگی
پرسش‌نامه هیجان تحصیلی
پرسش‌نامه هیجان تحصیلی
پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات
پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات
پرسش‌نامه استراتژی‌های تجاری
پرسش‌نامه استراتژی‌های تجاری
پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان
پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی سازمان
پرسش نامه ارزیابی ابعاد ویژه برند
پرسش نامه ارزیابی ابعاد ویژه برند
پرسش‌نامه نقش عوامل رفتاری در کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه نقش عوامل رفتاری در کارآفرینی سازمانی
پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران
پرسش‌نامه شیوع تکنولوژی هراسی در نظام آموزشی ایران
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات
پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات
پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
پرسش‌نامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)
پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)
پرسش‌نامه ارزیابی عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری سازمان
پرسش‌نامه ارزیابی عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری سازمان
دانلود پرسش‌نامه زنجیره تأمین
دانلود پرسش‌نامه زنجیره تأمین


ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.

روش‌های ثبت سفارش
 1. ثبت درخواست از طریق برقراری تماس تلفنی خطوط ثابت موسسه
 2. ارسال پیام صوتی یا متنی در واتس آپ موسسه با شماره 09930504575
 3. ثبت درخواست از طریق ایمیل : info@tadbirsaz.org
 4. درخواست تماس فوری از سمت موسسه@