پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری

پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری

جهت دانلود پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری

 

پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری شامل 40 عامل میباشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 246 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×