پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری

جهت دانلود پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری

 

پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری شامل 40 عامل میباشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 292 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×