روش تحقیق

گروه‌ها
روش گزارش و ارائه تحقیق

روش گزارش و ارائه تحقیق

دفاع از پایان‌نامه، ارائه تحقیق و سمینار
روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش‌های میدانی، کتابخانه‌ای، مصاحبه، پرسشنامه و داده‌های واقعی
روش‌های انتخاب موضوع تحقیق

روش‌های انتخاب موضوع تحقیق

پایان‌نامه به‌روز، غیرتکراری و با قابلیت استخراج مقاله و دسترسی به منابع
روش‌های تجزیه و تحلیل آماری

روش‌های تجزیه و تحلیل آماری

آمار توصیفی، استنباطی، نرم‌افزارهای آماری آزمون فرض
سؤالات و فرضیات پژوهش

سؤالات و فرضیات پژوهش

سؤالات اصلی و فرعی، فرضیات اصلی و فرعی
متغیرها، داده‌ها و واژه‌های کلیدی تحقیق

متغیرها، داده‌ها و واژه‌های کلیدی تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌های کلیدی؛ متغیر مستقل، وابسته و میانجی
مصاحبه

مصاحبه

ابزار، هدایت، ثبت پاسخ‌ها، کدگذاری، مصاحبه و تحلیل کیفی
معرفی مفیدترین منابع روش تحقیق

معرفی مفیدترین منابع روش تحقیق

معرفی کتاب‌ها و مقالات روش تحقیق
منابع، مآخذ، نحوه استناد و رفرنس‌های تحقیق

منابع، مآخذ، نحوه استناد و رفرنس‌های تحقیق

روش‌های رفرنس‌دهی، روش APA، فرمت منبع‌دهی کتاب، مقاله، پایان‌نامه
انواع تحقیق

انواع تحقیق

روش تحقیق کمی، کیفی، آمیخته یا مختلط
پرسش نامه

پرسش نامه

طراحی و دانلود پرسشنامه‌های استاندارد و محقق‌ساخته
جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه آماری

تعیین جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
جایگاه روش تحقیق در علم

جایگاه روش تحقیق در علم

مفاهیم اساسی و روش تحقیق
روش تحقیق پایان‌نامه نویسی

روش تحقیق پایان‌نامه نویسی

فصل سوم پایان‌نامه، متدولوژی تحقیق

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.