پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش

برای دانلود پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش

 

این پرسش‌نامه، تعداد 30 آیتم اصلی جهت ارزیابی مدیریت دانش از فرایند ایده تا محصول را دربر می گیرد که با امتیاز داده به هر یک از این 30 آیتم، می توان وضعیت مدیریت دانش سازمان را ارزیابی نمود.

 

برای دانلود پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش روی لینک زیر کلیک کنید: 

دانلود پرسش‌نامه 

 

 

 

 

پرسش‌نامه سنجش مدیریت دانش
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 270 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×