پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

 

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخ‌گویی سازمانی یک وسیله تحقیقی است که به منظور اندازه‌گیری سطح پاسخ‌گویی و عملکرد سازمانها در مواجهه با نیازها و انتظارات مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان سازمانی طراحی شده است.

این پرسش‌نامه براساس ارزش‌ها و استانداردهای تعیین شده درون سازمان یا بر اساس نیازهای خاص هر سازمان ساخته می‌شود. هدف اصلی از انجام این ارزیابی، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در عرصه پاسخ‌گویی به نیازها و انتظارات مخاطبان است.

پرسش‌نامه ممکن است به صورت آنلاین یا حضوری از سوی مدیران، کارکنان و مشتریان سازمان پر شود. سوالات مربوط به این پرسش‌نامه معمولاً درباره مواردی مانند کیفیت خدمات، زمان پاسخ‌دهی، رفتار و احترام به مشتریان و سایر نکات مرتبط با عملکرد سازمان، ارزیابی می‌شوند.

با تحلیل پاسخ‌ها و نتایج این پرسش‌نامه، سازمان می‌تواند نیازهای مشتریان و مخاطبان خود را شناسایی کند و برنامه‌ها و راهکارهای مناسبی را برای بهبود پاسخ‌گویی سازمان به آنها اتخاذ کند.

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی شامل سوالات زیر می‌باشد:

  1. سوالات مربوط به پاسخگویی سازمانی
  2. سوالات مربوط به پاسخگویی قانونی  
  3. سوالات مربوط به پاسخگویی حرفه ای  
  4. سوالات مربوط به پاسخگویی سیاسی  

که مجموع این سوالات حاوی 24 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر مبنای طیف 4 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: