پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

 

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی شامل سوالات زیر می‌باشد:

  1. سوالات مربوط به پاسخگویی سازمانی

  2. سوالات مربوط به پاسخگویی قانونی  

  3. سوالات مربوط به پاسخگویی حرفه ای  

  4. سوالات مربوط به پاسخگویی سیاسی  

که مجموع این سوالات حاوی 24 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر مبنای طیف 4 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی

 

 

پرسش‌نامه ارزیابی پاسخگویی سازمانی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 373 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×