پرسش نامه سنجش عملکرد سازمانی

برای دانلود پرسش نامه سنجش عملکرد سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش نامه سنجش عملکرد سازمانی

پرسش‌نامه سنجش عملکرد سازمانی

 

پرسش‌نامه سنجش عملکرد سازمانی یک ابزار است که در سازمان‌ها استفاده می‌شود تا عملکرد سازمان را ارزیابی کند. این پرسش‌نامه شامل سوالاتی است که در مورد عملکرد سازمان در بخش‌های مختلف از جمله مدیریت، تیم‌ها، فرآیندها و اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف از استفاده از پرسش‌نامه سنجش عملکرد سازمانی ارزیابی، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد سازمان است. این پرسش‌نامه معمولا توسط تیم‌های داخلی سازمان طراحی و اجرا می‌شود و نتایج آن به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، تشخیص مسائل و مشکلات عملکرد و ارائه پیشنهادات بهبود استفاده می‌شود.

نوع و تعداد سوالات پرسش‌نامه به میزان نیازهای سازمان و هدف ارزیابی بستگی دارد. معمولا سوالات پرسش‌نامه می‌توانند شامل ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات، میزان رضایتمندی مشتریان، بهره‌وری کارکنان، سطح همکاری و ارتباطات درون سازمانی و سایر جوانب مرتبط با فعالیت‌های سازمان باشند.

در نهایت، نتایج این پرسش‌نامه می‌تواند به منظور تصمیم‌گیری‌های بهتر و بهبود کیفیت و کارایی سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

پرسش نامه سنجش عملکرد سازمانی شامل ابعاد زیر می‌باشد:

  • رضایت کارکنان
  • ارتباطات سازمانی
  • همکاری تیمی
  • عملکرد استراتِژیک
  • مدیریت دانش
  • رشد سازمان‌ها

برای دانلود پرسش‌نامه سنجش عملکرد سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: