پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان

پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان حاوی عوامل صلی زیر می‌باشد:

  • عامل فرایندهای سازمانی

  •  عامل تکنولوژی و فناوری

  •  عامل ساختار سازمان

  •  عامل مدیریت دانش

  •  عامل استراتژی سازمان و خلق ارزش

  •  عامل فرهنگ سازمان

مجموعاً این عامل‌ها شامل 15 عوامل اصلی موثر بر CRM می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 213 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×