پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان

پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش وفاداری مشتریان، یک ابزار تحقیقی است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بهترین راهبردها و اقدامات را برای بهبود ارتباط با مشتریان خود مشخص کنند. این پرسش‌نامه اغلب توسط تیم‌های بازاریابی و مدیران فروش استفاده می‌شود تا راهکارهایی را برای ایجاد و تقویت روابط با مشتریان و افزایش وفاداری آن‌ها شناسایی کنند.

این پرسش‌نامه معمولاً شامل سوال‌های مرتبط با موضوعاتی مانند ارتباطات چندجانبه با مشتریان، ارزش افزوده، ارتباطات الکترونیکی، توانایی پاسخگویی و سرعت در رفع مشکلات، پشتیبانی مشتریان، استفاده از فناوری‌های نوین و سطح راضی بودن از خدمات می‌باشد. 

با تکمیل پرسش‌نامه، مشتریان نظرات، نیازها و انتظارات خود را اعلام می‌کنند و شرکت می‌تواند از این نظرات برای بهبود سرویس‌دهی و ارتباط با مشتریان استفاده کند. نتایج به دست آمده از این پرسش‌نامه می‌تواند به مدیران کمک کند تا بر اساس اولویت‌های مشتریان، راهکارهای بهبود و تغییرات را پیشنهاد دهند و در نتیجه وفاداری مشتریان را افزایش دهند.

پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان حاوی عوامل اصلی زیر می‌باشد:

  • عامل فرایندهای سازمانی
  •  عامل تکنولوژی و فناوری
  •  عامل ساختار سازمان
  •  عامل مدیریت دانش
  •  عامل استراتژی سازمان و خلق ارزش
  •  عامل فرهنگ سازمان

مجموعاً این عامل‌ها شامل 15 عوامل اصلی موثر بر CRM می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری در راستای افزایش میزان وفاداری مشتریان روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: