پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی یک ابزار تحقیقی است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی کارآفرینی سازمانی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه طراحی شده است تا به مدیران و محققان کمک کند تا وضعیت کارآفرینی سازمانی خود را درک کنند و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند.

این پرسش‌نامه معمولا از سوالاتی تشکیل شده است که به جوانب مختلف کارآفرینی سازمانی مانند ایجاد فرصت‌ها، مدیریت ریسک، نوآوری، آموزش و توسعه کارکنان و فرهنگ سازمانی تمرکز دارد. 

با استفاده از پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی، می‌توانید پتانسیل‌ها و موانع کارآفرینی سازمانی خود را شناسایی کرده و به منظور بهبود عملکرد و خلاقیت در سطح سازمان تغییرات لازم را ایجاد کنید.

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی تشکیل شده از سوالاتی در مورد عوامل ساختاری که شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

  1. ساختار سازمانی
  2. استراتژی سازمانی
  3. نظام مالی و بودجه ای
  4. نظام تحقیق و توسعه
  5. نظام ارزیابی عملکرد
  6. نظام حقوق و دستمزد

مجموعاً حاوی 50 پرسش می‌باشد که پاسخگویی به این پرسش‌ها به دو بخش شرایط فعلی و ميزان اهميت موانع از نظر شما می‌باشد. هر کدام از این بخش‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت کارآفرینی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: