پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

جهت دانلود پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییرحاوی ابعاد زیر می‌باشد:

  • مقاومت اصولی و منطقی

  • مقاومت اقتصادی

  • مقاومت گروهی و هنجاری

  • مقاومت روانی

  • استراتژی تجربی منطقی

  • استراتژی هنجاری بازآموزی

  • استراتژی قدرت اجبار

که مجموعاً این ابعاد شامل 28 شاخص می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییرروی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 268 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×