پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

جهت دانلود پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییرحاوی ابعاد زیر می‌باشد:

  • مقاومت اصولی و منطقی

  • مقاومت اقتصادی

  • مقاومت گروهی و هنجاری

  • مقاومت روانی

  • استراتژی تجربی منطقی

  • استراتژی هنجاری بازآموزی

  • استراتژی قدرت اجبار

که مجموعاً این ابعاد شامل 28 شاخص می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییرروی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 332 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×