پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

جهت دانلود پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر

 

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر یک ابزار ارزیابی است که در فرایند تحول سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پرسش‌نامه طراحی شده است تا درک عمیق‌تری از نگرانی‌ها، موانع و علل احتمالی مقاومت سازمان در مقابل تغییر را فراهم کند.

این پرسش‌نامه می‌تواند به سازمان‌ها در شناسایی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر کمک کند و آنها را در فرایند مدیریت تغییر هدایت نماید. از طریق پاسخ به سوالات مطرح شده در این پرسش‌نامه، سازمان می‌تواند عواملی را که ممکن است باعث مقاومت در برابر تغییر شوند شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای مدیریت و کاهش این مقاومت ارائه دهد.

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییر می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در فرایند تحول و بهبود سازمان همراهی کند و دستیابی به اهداف تعیین شده را تسهیل نماید.

پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییرحاوی ابعاد زیر می‌باشد:

  • مقاومت اصولی و منطقی
  • مقاومت اقتصادی
  • مقاومت گروهی و هنجاری
  • مقاومت روانی
  • استراتژی تجربی منطقی
  • استراتژی هنجاری بازآموزی
  • استراتژی قدرت اجبار

که مجموعاً این ابعاد شامل 28 شاخص می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه تحول سازمانی با رویکرد مقاومت در برابر تغییرروی لینک زیر کلیک کنید:

دانلودپرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: