پرسشنامه رضایت شعلی کارکنان

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتردر مورد پرسشنامه رضايت شغلي كاركنان روی لینک زیر کلیک کنید

پرسشنامه رضایت شعلی کارکنان

پرسش‌نامه رضايت  شغلي كاركنان

 

پرسش‌نامه رضایت شغلی کارکنان یک ابزار اندازه‌گیری است که به منظور ارزیابی سطح رضایت و رفاه کارکنان درباره شغل خود استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه معمولاً توسط سازمان‌ها و محققین برای جمع‌آوری نظرات و بازخوردهای کارکنان از عوامل مختلف شغلی ایجاد می‌شود. هدف اصلی این پرسشنامه بررسی عواملی مانند حقوق و مزایا، فرصت‌های شغلی، رفاه و کیفیت زندگی شغلی، روابط کاری و حمایت سازمانی است.

پرسش‌نامه رضایت شغلی کارکنان می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را در ارتباط با رضایت کارکنان شناسایی کرده و سپس اقدامات مناسب را برای بهبود شرایط کاری و افزایش رضایت کارکنان اتخاذ کنند.

 

پرسش‌نامه رضايت  شغلي كاركنانشامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • امكانات مادي، رفاهي، و بهداشتي محل كار
  • امكانات آموزشي، ارتقاي شغلي، و زمينه هاي لازم براي ابراز خلاقيت
  • خط مشي ها و سياست هاي مديريتي
  • كيفيت روابط انساني موجود در محيط‌كار
  • امنيت شغلي
  • پايگاه اجتماعي حرفه
  • امنيت شغلي
  • پايگاه اجتماعي حرفه

که مجموعاً حاوی 32 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه رضايت  شغلي كاركنان روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: