پرسشنامه رضایت شعلی کارکنان

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتردر مورد پرسشنامه رضايت شغلي كاركنان روی لینک زیر کلیک کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه رضايت  شغلي كاركنان

 

پرسش‌نامه رضايت  شغلي كاركنانشامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • امكانات مادي، رفاهي، و بهداشتي محل كار

  • امكانات آموزشي، ارتقاي شغلي، و زمينه هاي لازم براي ابراز خلاقيت

  • خط مشي ها و سياست هاي مديريتي

  • كيفيت روابط انساني موجود در محيط‌كار

  • امنيت شغلي

  • پايگاه اجتماعي حرفه

  • امنيت شغلي

  • پايگاه اجتماعي حرفه

که مجموعاً حاوی 32 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه رضايت  شغلي كاركنان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسشنامه رضایت شعلی کارکنان
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 255 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×