پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک روی لینک زیر کلیک کنید:

موسسه تدبیرساز

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک
ورود ثبت نام
تاریخ: مؤلف: ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 553

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک

 

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک، یک ابزار مهم است که به بانک کمک می‌کند تا عملکرد و اثربخشی استراتژی‌های خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را ارزیابی کند. این پرسش‌نامه برای ارزیابی میزان تأثیر و کارایی استراتژی‌هایی که بانک در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ کرده است، طراحی شده است.

پرسش‌نامه ممکن است شامل سوالاتی درباره موارد زیر باشد:

1. بررسی استراتژی‌ها: در این بخش، سوالات مربوط به استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطاتی که بانک استفاده می‌کند بررسی می‌شود. به طور مثال، از چه ابزار و راهکارهایی استفاده می‌کند؟

2. اثربخشی: در این بخش، سوالاتی درباره میزان اثربخشی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک بررسی می‌شود. به طور مثال، در چه میزان استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهبود عملکرد بانک کمک کرده‌اند؟

3. تاثیر بر مشتریان: در این بخش، سوالاتی درباره نحوه تأثیر استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تجربه مشتریان بانک مطرح می‌شود. به طور مثال، آیا استراتژی‌ها به افزایش رضایت مشتریان و بهبود خدمات بانکی کمک کرده است؟

4. مزایا و معایب: در این بخش، سوالاتی درباره مزایا و معایب استراتژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طور مثال، آیا استفاده از این استراتژی‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری بانک شده است؟

با استفاده از اطلاعات و نتایج به دست آمده از پرسش‌نامه، بانک می‌تواند عملکرد خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را ارزیابی کرده و بهبودهای لازم را انجام دهد.

پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک حاوی معیارهای زیر می‌باشد:

  • تعیین درجه اهمیت معیارهای مدل
  • رتبه بندی معیارهای مربوط به جایگاه رقابتی
  • رتبه بندی معیارهای مربوط به رشد بانكداري الكترونيك
  •  رتبه بندی معیارهای مربوط به ارتقاء سطح رضایت مشتریان از خدمان بانکداری الکترونیک

که در مجموع شامل 25 پرسش می‌باشد که پاسخگویی به پرسش‌ها بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه