پرسش‌نامه هوش فرهنگی

پرسش‌نامه هوش فرهنگی

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه هوش فرهنگی شامل چند بعد زیر می‌باشد:

  1. راهبرد/ فراشناخت
  2. دانش / شناخت
  3. انگیزشی
  4. رفتاری

درمجوع این بعدها حاوی 20 سوال می‌باشد که پاسخگویی به این سوالات‌ بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت مشاهده و دانلود پرسش‌نامه لینک زیر را کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه هوش فرهنگی

 
 
پرسش‌نامه هوش فرهنگی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 329 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×