پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات حاوی 27 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 421 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×