پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات حاوی 27 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت استقرار سیستم مدیریت اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 282 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×