پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان با روی مقاله زیر دانلود کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان حاوی گویه‌ای زیر می‌باشد:

  • خلق دانش

  • تسهیم دانش

  • کاربرد دانش

  • ذخیره دانش

مجموع سوالات این گویه‌ها 16تا می‌باشد که باسخگویی به سوالات بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌شود.

 

جهت دانلود و مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان بروی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 393 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×