پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری

 

پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری شامل شاخص‌های زیر می‌باشد مجموعاً 94 پرسش می‌باشد که پاسخگوی بر مبنای 2 بخش طیف 5 گزینه‌ای اهمیت و وجود هر شاخصدر وضعيت فعلي کشور لیکرت می‌باشد.

  1. اقدامات پيشگيرانه بخش اجتماعي

  2. اقدامات پيشگيرانه مبارزه با فساد در بخش محيطي

  3. اقدامات پيشگيرانه مبارزه با فساد در بخش نهادي

  4. اقدامات مراقبتي در مبارزه با فساد اداري در دو بخش عمومي و سازماني

  5. اقدامات مقابله اي براي مبارزه با فساد اداري در دو بخش تعقيب و مجازات

  6. علل بروز فساد

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 329 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×