پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری

پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری

 

پرسشنامه ارزیابی فساد اداری یک ابزار است که به منظور اندازه‌گیری و ارزیابی فساد در سازمان‌ها و نهادهای عمومی طراحی شده است. این پرسش‌نامه بر اساس تحقیقات و روش‌های علمی در زمینه فساد سازمانی توسعه یافته است.

هدف اصلی پرسش‌نامه فساد اداری، شناسایی و اندازه‌گیری هر چه دقیق‌تر ظرفیت فساد در نهادها و سازمان‌ها است. از طریق پرسش‌نامه، عملکرد سازمان در زمینه مبارزه با فساد، میزان شفافیت و حرفه‌ای بودن روش‌ها و روندهای اداری، وجود سامانه‌ها و سیاست‌های پیشگیری و مداخله در مواجهه با فساد بررسی می‌شود.

این پرسش‌نامه معمولا شامل سؤالاتی درباره میزان آگاهی و شناخت کارکنان درباره حقوق و وظایف خود، محدودیت‌های قانونی، سیاست‌ها و رویه‌های سازمانی مرتبط با منافع شخصی، رفتارهای قاچاق، رشوه‌دادن، تصمیم‌گیری ماوراء قانونی و تعدادی موضوع دیگر مربوط به فساد است.

استفاده از پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری سبب می‌شود تا سازمان‌ها و نهادهای عمومی قادر باشند نقاط ضعف خود را در زمینه فساد شناسایی کرده و برای بهبود وضعیت اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، این ابزار می‌تواند به عنوان یک ابزار مقایسه‌ای در طی زمان و بین سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری شامل شاخص‌های زیر می‌باشد مجموعا 94 پرسش می‌باشد که پاسخگوی بر مبنای 2 بخش طیف 5 گزینه‌ای اهمیت و وجود هر شاخصدر وضعيت فعلي کشور لیکرت می‌باشد.

  1. اقدامات پيشگيرانه بخش اجتماعي
  2. اقدامات پيشگيرانه مبارزه با فساد در بخش محيطي
  3. اقدامات پيشگيرانه مبارزه با فساد در بخش نهادي
  4. اقدامات مراقبتي در مبارزه با فساد اداري در دو بخش عمومي و سازماني
  5. اقدامات مقابله اي براي مبارزه با فساد اداري در دو بخش تعقيب و مجازات
  6. علل بروز فساد

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی فساد اداری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: