پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM

یرای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري GRM شامل عوامل زیر می‌باشد:  

  • عامل فرایندهای سازمانی 

  • عامل نیروی انسانی و کارکنان 

  • عامل حمایت رهبری

  • عامل تکنولوژی و فناوری

  • عامل ساختار سازمان

  • عامل مدیریت دانش

  • عامل مشتری و استراتژی مشتری

  • عامل استراتژی سازمان و خلق ارزش

  • عامل فرهنگ سازمان

مجموعاً حاوی 62 تا پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌‍باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري GRM روی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 253 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×