پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM

یرای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازی مديريت ارتباط با مشتری CRM

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک ابزار است که در تحقیقات علمی و کسب و کارها برای مطالعه و ارزیابی عوامل متاثرکننده در موفقیت پروژه‌ها و پیاده‌سازی سیستم های CRM استفاده می شود. این پرسش‌نامه شامل سوالاتی است که به درک عوامل و متغیرهای مختلفی که در کنترل و تسهیل پروسه پیاده‌سازی CRM نقش دارند، کمک می کند. به طور کلی، پرسش‌نامه‌های مورد استفاده در این زمینه شامل سوالات در مورد موارد زیر هستند:

 1. عوامل مدیریتی: سوالاتی که به مدیریت پروژه و فرایندهای سازمانی اختصاص دارند مانند تعهد مدیران، تخصیص منابع، نقش وظیفه‌ای اعضای تیم و ...
 2.  عوامل سازمانی: سوالاتی که متغیرهای سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی، حمایت اداری و ...
 3.  عوامل فنی و فناوری: شامل سوالاتی در مورد استفاده از فناوری های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای CRM و همچنین سوالاتی درباره تجربه و آمادگی کارکنان در استفاده از این ابزارها.
 4.  عوامل مشتری: دربردارنده سوالاتی در مورد نگرش مشتریان نسبت به تغییرات سیستم، رضایت و وفاداری آنها، و جذب و حفظ مشتریان.
 5.  عوامل اقتصادی و سازمانی: شامل سوالاتی مانند تأثیر مالی، بودجه، ساختار سازمانی و ...

با استفاده از پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده‌سازی CRM، مراحل مختلف اجرای یک پروژه CRM می توان بهبود یافت و عوامل کلیدی برای موفقیت در این حوزه شناسایی شد. این پرسش‌نامه می‌تواند به سازمانها کمک کند تا از کیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه خود آگاهی پیدا کرده و در نتیجه پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز تری داشته باشند.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري GRM شامل عوامل زیر می‌باشد:  

 • عامل فرایندهای سازمانی 
 • عامل نیروی انسانی و کارکنان 
 • عامل حمایت رهبری
 • عامل تکنولوژی و فناوری
 • عامل ساختار سازمان
 • عامل مدیریت دانش
 • عامل مشتری و استراتژی مشتری
 • عامل استراتژی سازمان و خلق ارزش
 • عامل فرهنگ سازمان

مجموعاً حاوی 62 تا پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌‍باشد.

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري GRM روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: