پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتر از پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها

 

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها حاوی 46 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

 برای دانلود پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 314 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×