پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری به شاخص‌های زیر تقسیم می‌شود:

  • فرهنگ مشتری مداری 

  •  فرهنگ پاسخگویی

  •  فرهنگ پذیرش تغییر

  •  فرهنگ تطابق پذیری

  • تعهد کارکنان   

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، حاوی 10 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

 

 

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 342 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×