پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده

جهت دانلود پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده

 

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • پویایی های یادگیری

  • تغییر و تحول بانکی

  • توانمندسازی

  • مدیریت دانش

  • به کارگیری فناوری های روزآمد

که مجموع سوالات این شاخص‌ها 24 سوال می‌باشد پاسخگویی به آن‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 290 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×