پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

 

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • ارتباط محیطی

  • ارتباط با دولت

  • تعاملات با شهروندان

که مجموعاً حاوی 22 سوال می‌باشد که در 2 بخش  شرایط فعلی و ميزان اهميت موانع از نظر شما، که پاسخگویی در هر بخش بر مبنای طیف 5 گزینه‌‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 253 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×