پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

 

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • ارتباط محیطی

  • ارتباط با دولت

  • تعاملات با شهروندان

که مجموعاً حاوی 22 سوال می‌باشد که در 2 بخش  شرایط فعلی و ميزان اهميت موانع از نظر شما، که پاسخگویی در هر بخش بر مبنای طیف 5 گزینه‌‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 196 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×