پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی

جهت دانلودپرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی

پرسش‌نامه بنیان های اخلاقی

 

بنیان‌های اخلاقی یک پرسش‌نامه است که برای سنجش قوانین اخلاقی و ارزش‌های فردی در افراد استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به افراد کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که ارزش‌ها، اصول اخلاقی و قوانینی که زندگی خود را بر اساس آنها می‌سازند، چه اندازه با یکدیگر هماهنگ هستند.

معمولاً پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی با استفاده از سوالاتی که به ارزش‌ها، اصول و قوانین مهم در زندگی اجتماعی و فردی مرتبط می‌شوند، اطلاعاتی در مورد اولویت‌بندی، قدرت و اهمیت هر یک از این موارد از افراد استخراج می‌کند. پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی می‌تواند به برخی از مباحث اخلاقی مانند عدالت، مسئولیت اجتماعی، خیرخواهی، صداقت و غیره مربوط شود.

با تحلیل و بررسی پاسخ‌ها، فرد می‌تواند درک بهتری از ارزش‌ها، اصول و قوانینی که زندگی او را تعیین می‌کند، پیدا کند. همچنین، این نوع پرسش‌نامه ممکن است به فرد کمک کند تا مواردی که نیاز به تقویت دارند را شناسایی و بهبود بخشد.

البته لازم به ذکر است که پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی ممکن است بر اساس تئوری‌های اخلاقی خاصی طراحی شده باشد و از مدل‌ها و الگوهای مشخصی برای ساختاردهی سوالات استفاده کند.

پرسش نامه بنیان های اخلاقی حاوی 30 پرسش بنیان های اخلاقی می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلودپرسش نامه بنیان های اخلاقی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: