پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، یک ابزار تحقیقاتی است که برای بررسی و تحلیل عوامل مهم و اساسی در ارتباط با مشتریان در یک سازمان استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به منظور شناسایی اولویت‌ها و ارزش‌های ارتباط با مشتری در بخش‌های مختلف سازمان، به منظور بهبود استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتریان بکار می‌رود.

مهمترین هدف از طراحی و استفاده از پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، درک بهتر از نیازها و انتظارات مشتریان است. این پرسش‌نامه می‌تواند به سازمان کمک کند تا بخش‌های ضعیف و قوی خود را در ارتباط با مشتریان شناسایی کرده و راهکارهایی برای بهبود آنها ارائه دهد.

پرسش‌نامه معمولا شامل سوالات مربوط به فعالیت‌ها، فرآیندها و رویکردهای سازمان در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان است. به عنوان مثال، این پرسش‌نامه می‌تواند شامل سوالاتی در مورد استفاده از فناوری‌های ارتباطی، ارائه کیفیت خدمات، پاسخگویی به نیازها و شکایات مشتریان و توانایی ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با آنها باشد.

از طریق پرسش‌نامه و تحلیل پاسخ‌ها، سازمان می‌تواند علایق و انتظارات مشتریان را بهتر درک کرده و استراتژی‌ها و فعالیت‌هایی را شناسایی کند که بهبود عملکرد در ارتباط با مشتریان را به ارمغان می‌آورد.

مهم‌ترین شاخص ها و مولفه های مربوط به عامل استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه پیاده سازی GRM عبارتنداز:

  • تدوین
  • اجرا و کنترل بهینه استراتژی مشتری مداری
  •  حمایت از فعالیت های خیرخواهانه
  •    وجود اهداف مشخص
  • ارتقاء برند و شهرت سازمان
  •  اندازه گیری
  •  پایش و کنترل مداوم سیستم CRM
  •  یکپارچگی دپارتمانها و اجزای سازمان
  •  سازماندهی متناسب

که در مجموع حاوی 21 پرسش می‌باشد که پاسخگویی به پرسش‌ها بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به استراتژی سازمان و خلق ارزش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: