پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک

 

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک یک ابزار سنجش است که برای ارزیابی و اندازه‌گیری سطح تفکر استراتژیک افراد و سازمان‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه با مجموعه‌ای از سوالات استراتژیک طراحی شده است که به شما کمک می‌کند تا بررسی کنید که چه میزان شخص شما یا یک سازمان قادر به استفاده از استراتژی های مناسب برای رسیدن به اهداف خود است.

این پرسش‌نامه در مواقع مختلفی مانند مصاحبه‌های شغلی، ارزیابی عملکرد و تحقیقات علمی استفاده می‌شود. با اجرای این پرسش‌نامه می‌توانید میزان پیشرفت شخصیت خود یا سازمان خود را در حوزه تفکر استراتژیک بسنجید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک معمولاً متشکل از سوالات باز و بسته است و می‌تواند به ابعاد مختلف تفکر استراتژیک مانند تحلیل محیطی، تحلیل نقاط ضعف و قوت، برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای استراتژیک پردازش کند.

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک حاوی سطح‌های زیر می‌باشد:

  1. سطح فردي
  2. سطح سازمانی 
  3. سطح فرهنگی

 که هر کدام از این سطح‌ها به شاخص‌های مختلف تقسیم می‌شود و مجموع این سطح‌ها حاوی 40 سوال میباشد که پاسخگویی به آنها بر مبنای طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: