پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک

 

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک حاوی سطح‌های زیر می‌باشد:

  1. سطح فردي

  2. سطح سازمانی 

  3. سطح فرهنگی

 که هر کدام از این سطح‌ها به شاخص‌های مختلف تقسیم می‌شود و مجموع این سطح‌ها حاوی 40 سوال میباشد که پاسخگویی به آنها بر مبنای طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه ارزیابی تفکر استراتژیک
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 365 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×