پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی

جهت دانلود پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی روی مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی

 

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • رتبه بندی عوامل اصلی 

  • رتبه بندی زیر  شاخص های قابلیت ادراک

  • رتبه بندی زیر  شاخص های قابلیت جذب

  • رتبه بندی زیر  شاخص های قابلیت انطباق

  • رتبه بندی زیر  شاخص های قابلیت نوآوری

  • رتبه بندی زیر  شاخص های قابلیت شبکه سازی

  • رتبه بندی زیر  شاخص های قابلیت ادغام

که مجموعاً حاوی 36 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 دانلود پرسش‌نامه

 

 

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 370 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×