پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی

جهت دانلود پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی روی مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی

 

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی یک ابزار تحقیقاتی است که طراحان و محققان می‌توانند از آن برای اندازه‌گیری و ارزیابی قابلیت‌های سازمان در حوزه کارآفرینی استفاده کنند. این پرسش‌نامه شامل مجموعه‌ای از سوالات است که به افراد کمک می‌کند تا نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره قابلیت‌های کارآفرینی سازمان بیان کنند.

پرسش‌های ارائه شده در این پرسش‌نامه ممکن است شامل موارد زیر باشند:

۱. قابلیت ابتکار و نوآوری: این بخش مربوط به توانایی سازمان برای ایجاد و تمرکز بر ایده‌های جدید و نوآورانه در محصولات، خدمات و فرآیندها است.

۲. قابلیت همکاری و ارتباط‌سازی: در این قسمت، قابلیت سازمان برای برقراری ارتباط و همکاری با دیگران و نهادهای خارجی و داخلی بررسی می‌شود.

۳. قابلیت تجاری و بازاریابی: شامل قابلیت سازمان برای ارزیابی و تحلیل بازار، طراحی استراتژی فروش و بازاریابی محصولات و خدمات، و توانایی تبلیغات و جذب مشتری است.

۴. قابلیت مالی و مدیریت منابع: در این قسمت، قابلیت سازمان در مدیریت منابع مالی، بودجه‌بندی، و استفاده بهینه از منابع را بررسی می‌کند.

۵. قابلیت رهبری و مدیریت استراتژیک: شامل قابلیت فردی یا گروهی که برای راهبری سازمان و تعیین جهت استراتژیک نقش مؤثری دارد.

پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی یک ابزار مهم در مدیریت سازمان است که به محققان و مدیران اطلاعات مفیدی راجع به نقاط قوت و ضعف سازمان و قابلیت‌های کارآفرینی آن ارائه می‌دهد.

که مجموعاً حاوی 36 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه قابلیت‌های سازمان برای کارآفرینی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: