پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

 

پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری یک ابزار تحقیقاتی است که برای بررسی عواملی که در جذب مشتریان کلیدی در صنعت بانکداری تأثیرگذارند، استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه شامل سوالاتی است که به شما کمک می‌کند تا عواملی که می‌توانند نقش مهمی در انتخاب و جذب مشتریان کلیدی داشته باشند را شناسایی کنید.

پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی ممکن است شامل موضوعات و سوالات زیر باشد:

1. عوامل مرتبط با محصول و خدمات بانکی:

 •  آیا کیفیت محصولات بانکی برای مشتریان کلیدی مهم است؟
 •  چقدر ارزش قائلید به انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات بانکی؟

2. عوامل مؤثر بر تجربه مشتری:

 •  آیا تجربه مشتری در انتخاب خدمات بانکی برای مشتریان کلیدی تأثیرگذار است؟
 •  چقدر رضایت شما از سطح خدمات ارائه شده توسط بانک است؟

3. عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری و هزینه‌ها:

 •  آیا قیمت و هزینه خدمات بانکی برای شما در انتخاب بانک تأثیرگذار است؟
 •  در صورت وجود هزینه‌های اضافی، چقدر آنها بر عملکرد بانک تأثیر می‌گذارند؟

4. عوامل مؤثر بر نیازها و توقعات مشتری:

 • چقدر اهمیت می‌دهید که بانک به نیازها و توقعات شما پاسخ دهد؟
 •  آیا احساس می‌کنید بانک شما را به خوبی درک می‌کند؟

این پرسش‌نامه می‌تواند به دست آوردن اطلاعات مفیدی درباره نیازها و ترجیحات مشتریان کلیدی برای بانک شما فراهم کند و به شما در برنامه‌ریزی استراتژی‌های مناسب برای جذب و حفظ این مشتریان کمک کند.

این پرسش‌نامه شامل 35 سؤال پنج گزینه‌ای لیکرت است. پاسخ‌ها شامل موارد زیر هستند:

 • خیلی زیاد
 • زیاد
 • متوسط
 • کم
 • خیلی کم

 

دانلود رایگان پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: