پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

این پرسشنامه شامل 35 سؤال پنج گزینه‌ای لیکرت است. پاسخ‌ها شامل موارد زیر هستند:

  • خیلی زیاد

  • زیاد

  • متوسط

  • کم

  • خیلی کم

دانلود رایگان پرسشنامه جذب مشتریان کلیدی در بانکداری

 

پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب مشتریان کلیدی در بانکداری
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 363 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×