پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده

پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده

 

پرسش‌نامه سبک‌های فرزند‌پروری ادراک شده یک ابزار اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری ادراک واکنش‌ها و روش‌های فرزند‌پروری والدین استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به‌صورت خودگزارش‌گری تدوین شده است، به این معنی که والدین ارتباطات خود را با فرزندان خود و شیوه فرزند‌پروری خود را در ارتباط با آن‌ها به‌صورت خودپرسش نمی‌کنند، بلکه سبک‌های فرزند‌پروری خود را بر اساس سؤالاتی در پرسش‌نامه تعیین می‌کنند.

این پرسش‌نامه معمولا شامل بخش‌های مختلفی است که هر بخش متعلق به یکی از سبک‌های فرزند‌پروری می‌شود که به‌طور کلی شامل سبک‌های مهارکننده، دمدون‌کننده و حمایت‌کننده است. با استفاده از پرسش‌نامه، افراد می‌توانند ادراک خود از روش‌های فرزند‌پروری خود را سنجیده و به تحلیل و بررسی نحوه ارتباط با فرزندان خود بپردازند.

با توجه به قابلیت این پرسش‌نامه، بسته به هدف اندازه‌گیری و تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است برای مطالعات علمی در زمینه روانشناسی خانواده، آموزش و پرورش فرزندان، مشاوره خانواده و غیره استفاده شود.

توجه داشته باشید که اطلاعات مربوط به پرسش‌نامه سبک‌های فرزند‌پروری ادراک شده بیشتر باید از راهنما و منابع معتبر مرتبط با این موضوع بدست آید.

پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده حاوی 30 پرسش تخصصی می‌باشد که پاسخگویی به این پرسش‌ها براساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه سبک‌های فرزند پروری ادراک شده ر.ی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: