پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای آگاهی پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات مقاله زیر را مطالعه کنید

پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ابزار است که برای ارزیابی شرایط و استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات یک سازمان استفاده می شود. این پرسش‌نامه شامل یک مجموعه سوالات است که به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات از زمینه های مختلف مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است.

اهداف اصلی این پرسش‌نامه عبارتند از:

  1. ارزیابی وضعیت فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان شامل زیرساخت ها، سیستم ها، نیازها و نیازمندی ها و عوامل دیگری که بر توسعه و بکارگیری IT تأثیر می گذارند.
  2.  تعیین هدف ها و استراتژی های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان.
  3.  شناسایی نقاط قوت و ضعف فعلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  4.  تعیین اقدامات و راهکارهای موردنیاز جهت بهبود فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.

این پرسش‌نامه می‌تواند توسط متخصصان IT، مدیران سازمان، کارشناسان استراتژیک و یا هر کسی که قصد ارزیابی و بهبود فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد، استفاده شود. با استفاده از نتایج به دست آمده از این پرسش‌نامه می‌توان بهبودهای لازم را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان اعمال کرد و به بهره‌وری و عملکرد بهتر سازمان کمک کرد.

پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات حاوی پرسش‌های زیر می‌باشد:

  1. پرسشنامه1: پرسشنامه  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
  2. پرسشنامه2: پرسشنامه  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
  3. پرسشنامه3: ماتریس تعیین موقعیت و اقدام استراتژیک SPACE

پرسش‌نامه 1:شامل 4 فرصت (o) و 4 تهديدات (T) است که با طیف گزینه اهمیت (1-0) و گزینه نمره شرکت (4-3) لیکرت ‌می‌شود.

پرسش‌نامه 2:شامل 7  قوت‌های(s) و 7 ضعفها(W) است که با طیف گزینه اهمیا (0-1) و گزینه نمره شرکت (3-4 ) لیکرت می‌‌شود.

پرسش‌نامه 3: شامل 20 توان مالی FS است که گزینه نمره لیکرت می‌شود.

 

برای مشاهده وآگاهی بیشتر از پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ​روی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه استراژی فناوری اطلاعات و ارتباطات 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: