پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی

جهت دانلود و کسب اطلاعات بیشتر از پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی

پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی

 

پرسش‌نامه سنجش وضعیت موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی یک ابزار ارزیابی است که برای اندازه‌گیری سطح توسعه و پیشرفت سیستم‌ها، بسته‌ها و برنامه‌های یادگیری الکترونیکی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه با هدف بررسی جوانب مختلف بهره‌وری، تجربه کاربری، پشتیبانی فنی، امکانات و قابلیت‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی طراحی شده است.

این پرسش‌نامه از سوالات چندگزینه‌ای و بازنویسی تشکیل شده است و معمولا به صورت آنلاین در دسترس قرار می‌گیرد. افراد که با استفاده از یک سیستم یادگیری الکترونیکی کار می‌کنند، می‌توانند با پرکردن این پرسش‌نامه، ارزیابی جامعی از کیفیت و عملکرد سیستم یادگیری الکترونیکی را ارائه دهند.

پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی به شاخص‌های زیر تقیسیم می‌شود:

  • تدوین قوانین و پا فشاری بر حرکت از آموزش‌های سنتی به سمت یادگیری الکترونیکی  
  • قانونی کردن مدارک دوره‌های مجازی
  • ایجاد مشوق‌ و خصوصی‌سازی محتوا
  • ضرورت همکاری بخش دولتی و خصوصی
  • شاخص پخش زنده برنامه‌های علمی
  • تولید محتوای چند رسانه‌‌ای
  • گسترش فرهنگ یادگیری

که حاوی 58 گویه می‌باشد که پاسخگویی بر اساسدو بخش زیر و بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

1- شرایط فعلی یادگیری الکترونیکی در مدارس شهر ...  چگونه است؟

2-شرایط  مطلوب یادگیری الکترونیکی در مدارس شهر ... چگونه است؟

 

برای دانلود پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: