پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی

جهت دانلود و کسب اطلاعات بیشتر از پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی

 

پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی به شاخص‌های زیر تقیسیم می‌شود:

 

  • تدوین قوانین و پا فشاری بر حرکت از آموزش‌های سنتی به سمت یادگیری الکترونیکی  

  • قانونی کردن مدارک دوره‌های مجازی

  • ایجاد مشوق‌ و خصوصی‌سازی محتوا

  • ضرورت همکاری بخش دولتی و خصوصی

  • شاخص پخش زنده برنامه‌های علمی

  • تولید محتوای چند رسانه‌‌ای

  • گسترش فرهنگ یادگیری

که حاوی 58 گویه می‌باشد که پاسخگویی بر اساسدو بخش زیر و بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

1- شرایط فعلی یادگیری الکترونیکی در مدارس شهر ...  چگونه است؟

2-شرایط  مطلوب یادگیری الکترونیکی در مدارس شهر ... چگونه است؟

 

برای دانلود پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه سنجش وضع موجود و مطلوب بلوغ یادگیری الکترونیکی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 292 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×