پرسش‌نامه تعارض شغلی

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه تعارض شغلی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه تعارض شغلی

پرسش‌نامه تعارض شغلی

 

پرسش‌نامه تعارض شغلی یک ابزار است که استفاده می‌شود تا سطح تعارض شغلی کارکنان را اندازه‌گیری کند. این پرسش‌نامه معمولاً برای تحقیقات شغلی و سازمانی استفاده می‌شود و به ماهیت تعارض شغلی، عوامل موثر بر آن و تأثیر آن بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان می‌پردازد.

پرسش‌نامه تعارض شغلی معمولا شامل سوالاتی است که به کارکنان کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که در محیط کار خود چه میزان تعارض بین وظایف، نیازها، انتظارات و فشارهای شغلی را تجربه می‌کنند. این پرسش‌نامه می‌تواند بخش‌های مختلف تعارض شغلی از جمله تعارض شغلی مبنا، تعارض شغلی روانی و تعارض شغلی خانواده را پوشش دهد.

با استفاده از پرسش‌نامه تعارض شغلی، تحقیق‌گران قادرند داده‌های کمی و کیفی را جمع آوری کنند تا به تحلیل و ارزیابی تعارض شغلی در سطح فردی، گروهی و سازمانی بپردازند. نتایج این تحقیقات می‌تواند به سازمان‌ها و مدیران کمک کند تا عوامل موثر بر تعارض شغلی را شناسایی کنند و راهکارهای مناسبی را برای کاهش آن پیشنهاد دهند.

پرسش‌نامه تعارض شغلی حاوی 20 پرسش می‌باشد که براساس مبنای طیف 2 گزینه‌ای عمدتا موافق و عمدتا مخالف لیکرت می‌باشد.

 

 برای دانلود پرسش‌نامه تعارض شغلی روی مقاله زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: