پرسش‌نامه یادگیری سازمانی

جهت دانلود پرسش‌نامه یادگیری سازمانی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه یادگیری سازمانی

پرسش‌نامه یادگیری سازمانی

 

پرسش‌نامه یادگیری سازمانی یک ابزار تحقیقی است که به منظور اندازه‌گیری و ارزیابی سطح یادگیری و عملکرد سازمان در حوزه یادگیری و توسعه سازمانی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه قدرتمند علاوه بر ارائه مشخصات کمی پیرامون عملکرد سازمان در جنبه‌های مختلف یادگیری، ابزاری را ارائه می‌دهد که عوامل کلیدی را در ایجاد و تقویت فرهنگ یادگیری سازمان مشخص کرده و به تحلیل و تقویت نقاط قوت و ضعف سازمان در حوزه یادگیری و توسعه کمک می‌کند.

از طریق این پرسش‌نامه، مدیران و تحلیلگران سازمانی قادر خواهند بود تا ارزیابی دقیق‌تری از سطح یادگیری سازمان، رضایت کارکنان از فرهنگ یادگیری و فرصت‌های آموزشی و توسعه شغلی کسب کنند. سپس می‌توانند براساس نتایج بدست آمده، برنامه‌های بهبودی مناسبی را طراحی و اجرا کنند.

در کل، پرسش‌نامه یادگیری سازمانی یک ابزار موثر است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را در حوزه یادگیری و توسعه شناسایی کرده و در راستای بهبود یادگیری سازمانی تلاش کنند.

پرسش‌نامه یادگیری سازمانی شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • چشم انداز مشترک
  • فرهنگ سازمانی
  • کار و یادگیری گروهی
  • اشتراک دانش
  • تفکر سیستمی
  • رهبری مشارکتی
  • توسعه شایستگی های کارکنان

مجمومعاً حاوی 21 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه یادگیری سازمانی روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: