پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل  مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل  مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، یک ابزار محقق‌سازی است که به منظور شناسایی وتحلیل اولویت‌های مرتبط با ساختار سازمان در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتریان، استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به شما کمک می‌کند تا عوامل مهم، حیاتی و اولویت‌بندی شده را در ساختار سازمان خود شناسایی کنید تا بتوانید منابع و زمان خود را به خوبی مدیریت کرده و بهبود‌های مورد نیاز را در این زمینه اعمال کنید.

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به عامل ساختار سازمان معمولا شامل سوالاتی درباره موارد زیر است:

  1. سلسله مراتب سازمانی و ساختار سلسله مراتبی: میزان شفافیت سلسله مراتب سازمانی، مجازی بودن یا فیزیکی بودن سلسله مراتب، وجود ساده بودن سلسله مراتب و...
  2.  نحوه تخصیص منابع: روش تخصیص بودجه و منابع به واحدها و تیم‌ها، انعطاف پذیری در تخصیص منابع،اطلاع‌رسانی مناسب و ...
  3.  مدیریت دانش و اطلاعات: روند جمع‌آوری و انتقال اطلاعات، سطح دسترسی به اطلاعات، بروزرسانی آنها و ...
  4.  ارتباطات داخلی: روش‌های ارتباطی و ارتباطات دوطرفه بین واحدها و تیم‌ها، رویکرد کار گروهی، برقراری ارتباطات معنادار و ...
  5.  انتقال تجربه و توانمندسازی: روند آموزش و یادگیری در سازمان، انتقال تجربه و دانش، راهبرد‌های توانمندسازی و ...

قسمت‌هایی دیگری نیز می‌توانند در این پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گیرند، اما بر اساس نیاز و شرایط سازمان، محدوده موضوعی و ساختار پرسش‌نامه می‌تواند متغیر باشد.

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل  مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری شامل 15 شاخص می‌باشد و پاسخگویی به این شاخص‌ها بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل  مربوط به عامل ساختار سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: