پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی

دانلود رایگان پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی

پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی

پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی

 

پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی یک ابزار است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مجازی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به منظور جمع‌آوری داده‌های مربوط به نظرات و تجربیات شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی مجازی طراحی شده است.

این پرسش‌نامه می‌تواند شامل سؤالات متنوعی باشد، که به طور کلی به ارزیابی عوامل مختلف اثربخشی دوره‌های آموزشی مجازی می‌پردازد. این عوامل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1. رضایت شرکت‌کنندگان: با این سؤالات می‌توانید نظر شرکت‌کنندگان درباره کیفیت و محتوای دوره، روش آموزش و پشتیبانی فراهم شده را بدست آورید.

2. بهره‌وری و یادگیری: سؤالات مربوط به این عامل، به شما کمک می‌کنند تا بفهمید آیا شرکت‌کنندگان بعد از پایان دوره توانسته‌اند مفاهیم و مهارت‌های مورد نیاز را درک و به کار بگیرند یا خیر.

3. قابلیت انتقال یادگیری: با این سؤالات می‌توانید میزان قابلیت انتقال یادگیری از دوره به عملکرد واقعی در محیط کار را ارزیابی کنید.

4. تأثیر دوره بر تغییرات شخصیتی و حرفه‌ای: با این سؤالات، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا دوره‌های آموزشی مجازی توانسته‌اند تأثیر مثبتی بر روی توسعه حرفه‌ای و شخصیت شرکت‌کنندگان داشته باشند یا خیر.

در کل، این پرسش‌نامه با جمع‌آوری داده‌های مربوط به موارد فوق، به مدیران و سازمان‌ها کمک می‌کند تا اثربخشی دوره‌های آموزشی مجازی خود را ارزیابی و بهبود ببخشند.

 

پرسش‌نامه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی شامل 65 سوال می‌باشد که در 10 بخش تفکیک شده و در استاندارد 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: