پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی شامل عامل‌های زیر می‌باشد:

  1.  عامل نوآوری پورتال 

  2. عامل پویائی پورتال 

  3. عامل "نوع دسترسی به پورتال

  4. عامل "سازگاری پورتال

  5. عامل "راحتی پورتال

  6. عامل "سهولت استفاده از پورتال

  7. عامل "مفید بودن پورتال

  8. عامل "سفارشی کردن یا انطباق پذیری پورتال 

  9. عامل "انعطاف پذیري پورتال 

  10. عامل "کامل بودن پورتال و محتوا پورتال

که مجموعاً شامل 55 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

پرسش‌نامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال‌های سازمانی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 323 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×