پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی

جهت ذانلود پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی روی مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی

 

پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی شامل ابعاد زیر می‌باشد:

 

  • اولویت بندی موانع ساختاری موثر بر کارآفرینی سازمانی

  • اولویت بندی موانع رفتاری موثر بر کارآفرینی سازمانی

  • اولویت بندی موانع زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی

که مجموعاً حاوی 28 سوال می‌باشد که با طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه  موانع کارآفرینی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه موانع کارآفرینی سازمانی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 292 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×