پرسش نامه بالندگی سازمانی

برای دانلود پرسش نامه بالندگی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش نامه بالندگی سازمانی

پرسش نامه بالندگی سازمانی

 

پرسش‌نامه بالندگی سازمانی نوعی ابزار است که به منظور انجام ارزیابی و تحلیل وضعیت و عملکرد سازمان به کار می رود. این نوع نامه، در واقع یک گزارش جامع است که به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و ارائه طرحی جهت بهبود عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

در پرسش‌نامه بالندگی سازمانی، معمولا بخش هایی نظیر مجموعه‌ای از سوالات، مطالعات تحلیلی، بازخوردها از کارکنان و مدیران و همچنین ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان شامل می شود. همچنین به مرور زمان، پرسش‌نامه بالندگی سازمانی می تواند به عنوان ابزاری برای پیگیری عملکرد سازمان در طول زمان و تعیین پیشرفت ها و مسائل جدید استفاده شود.

از جمله مزایای استفاده از پرسش‌نامه بالندگی سازمانی می توان به شناسایی نیازها و مسائل سازمان، ایجاد انگیزه برای بهبود و توسعه، تعیین اهداف و استراتژی های راهبردی در جهت بهبود عملکرد اشاره کرد.

در نتیجه، پرسش‌نامه بالندگی سازمانی یک ابزار مهم برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و ارائه طرحی برای بهبود است. 

پرسش نامه بالندگی سازمانی حاوی مقیاس‌های زیر می‌باشد:

  • گشودگی و شفاف بودن نظام
  • اعتماد به یکدیگر
  • بازخورد از درون و بیرون
  • پروردن و اختیار دادن
  • کم لایه بودن ساختار سازمانی

در مجموع این مقیاس‌ها شامل 28 سوال می‌باشد که با پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و مشاهده پرسش نامه بالندگی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه بالندگی سازمانی

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: