پرسش‌نامه حمایت اجتماعی

برای دانلود و کسب اطلاعات در مورد پرسش‌نامه حمایت اجتماعی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه حمایت اجتماعی

 

پرسش‌نامه حمایت اجتماعی شامل 24 سوال است که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرسش‌نامه حمایت اجتماعی روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه حمایت اجتماعی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 266 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×