پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • بازاریابی (داخلی، خارجی، خرد، کلان)

  • ارائه تسهیلات کوتاه مدت و بلند ومدت ارائه خدمات مشاوره ای

  •  توسعه خدمات

  •  نوآوری  و تجهیز منابع 

  • ارزیابی مداوم عملکرد

  •  پشتیبانی مشتریان

  • تمرکز بر مشتریان کلیدی

مجموع کل این شاخص‌ها حاوی 28 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 290 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×