پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، یک ابزار پژوهشی است که به منظور بررسی و اندازه‌گیری ارزش و اهمیت عوامل مختلف در فرایندهای سازمانی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌شود.

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان‌ها به علت تاثیر بزرگی که بر عملکرد و موفقیت سازمان دارد، بسیار مهم است. پرسشنامه اولویت‌بندی در این زمینه، به منظور شناسایی عوامل کلیدی و ضروری جهت بهبود فرایندهای سازمانی در این حوزه طراحی شده است.

پرسش‌نامه ممکن است شامل سوالاتی درباره موارد زیر باشد:

1. سطح اولویت‌بندی و اهمیت انتقال و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان در سازمان
2. اهمیت تحلیل و بهره‌برداری از داده‌های مشتری
3. اهمیت استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای بهبود روابط با مشتریان
4. سطح اهمیت نگهداری و حفظ اطلاعات مشتریان
5. اهمیت ارائه خدمات مشتری مبتنی بر نیازها و ترجیحات آنان
6. سطح اولویت‌بندی و اهمیت توسعه مهارت‌های کارکنان در ارتباط با مشتریان
7. اهمیت ایجاد و حفظ اعتماد مشتریان در سازمان

پرسش‌نامه به صورت باز و یا بسته ارائه می‌شود و پاسخ‌ها اغلب به صورت مقیاسی مانند ارزیابی به 5 سطح (مانند بسیار کم، کم، متوسط، بالا، بسیار بالا) است.

در نهایت، با تحلیل و تجزیه و تحلیل پاسخ‌های جمع‌آوری شده از پرسش‌نامه، می‌توان مشخص کرد که کدام عوامل در فرایندهای سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین اهمیت را دارند و در کدام حوزه‌ها می‌توان بهبودات و اقدامات مورد نیاز را انجام داد.

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • بازاریابی (داخلی، خارجی، خرد، کلان)
  • ارائه تسهیلات کوتاه مدت و بلند ومدت ارائه خدمات مشاوره ای
  •  توسعه خدمات
  •  نوآوری  و تجهیز منابع 
  • ارزیابی مداوم عملکرد
  •  پشتیبانی مشتریان
  • تمرکز بر مشتریان کلیدی

مجموع کل این شاخص‌ها حاوی 28 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به فرایندهای سازمانی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: