پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

 

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان یک ابزار است که به منظور اندازه‌گیری و ارزیابی شاخص‌ها و عوامل مختلف مرتبط با توانمندسازی منابع انسانی (HRD) در سازمان‌ها استفاده می‌شود. این پرسشنامه شامل سؤالاتی است که رابطه بین عوامل مختلف توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن‌ها بر بهبود عملکرد سازمان را بررسی می‌کند.

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. مدیریت منابع انسانی: این بخش شامل سؤالاتی درباره استخدام و جذب نیروی کار، توسعه و آموزش پرسنل، ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت پاداش و حقوق می‌باشد.

2. رهبری و مدیریت: این بخش شامل سؤالاتی درباره توانایی رهبران سازمان در ارتقای فرهنگ سازمانی موثر، ایجاد تیم‌های کاری موفق و توجه به رضایت کارکنان است.

3. توسعه حرفه‌ای: این بخش شامل سؤالاتی درباره روش‌های ارتقای مهارت‌های فردی و گروهی کارکنان، ایجاد فرصت‌های آموزشی و پشتیبانی از توسعه حرفه‌ای کارکنان است.

4. فناوری اطلاعات و ارتباطات: این بخش شامل سؤالاتی درباره استفاده از فناوری‌های ارتباطی مدرن و سیستم‌های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری است.

5. ارزیابی عملکرد و بازخورد: این بخش شامل سؤالاتی درباره روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان، ارائه بازخورد به آن‌ها و ارتقای فردی و سازمانی است.

6. مدیریت تغییرات: این بخش شامل سؤالاتی درباره توانایی سازمان در مدیریت تغییرات، انعطاف‌پذیری سازمانی و تطبیق با محیط پویا است.

استفاده از این پرسشنامه به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عواملی که بر توانمندسازی منابع انسانی تأثیر دارند را تشخیص داده و برنامه‌های بهبودی را طراحی کنند. با تجزیه و تحلیل نتایج، سازمان‌ها می‌توانند بهبودهای لازم را در عملکرد خود اعمال کنند و به بهبود عمومی سازمان و افزایش رضایت کارکنان دست یابند.

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان حاوی شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • احساس شایستگی
  • احساس استقلال
  • احساس موثر بودن 
  • احساس معنی دار بودن شغل 

که این شاخص‌ها حاوی 19 پرسش می‌باشد پاسخگویی برمبنای طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: