پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

 

پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان حاوی شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • احساس شایستگی

  • احساس استقلال

  • احساس موثر بودن 

  • احساس معنی دار بودن شغل 

  • احساس معنی دار بودن شغل 

که این شاخص‌ها حاوی 19 پرسش می‌باشد پاسخگویی برمبنای طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 
پرسش‌نامه ارزیابی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 279 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×