پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان

جهت دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش‌آموزان ممکن است شامل سوالاتی باشد که به عواملی که می‌توانند بر تربیت اجتماعی دانش‌آموزان تأثیرگذار باشند، اشاره کند. این عوامل ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 1.  خانواده: شامل سؤالاتی درباره نقش والدین در تربیت اجتماعی، پشتوانه خانوادگی، استفاده از روش‌های تربیتی مؤثر و اعتماد به نفس دانش‌آموز در خانواده.
 2.  مدرسه: شامل سوالاتی درباره ارتباطات مثبت مدرسه، رفتار اعضای هیأت آموزشی و معلمان، فرصتهای یادگیری اجتماعی، سیاست‌ها و قوانین مدرسه.
 3.  همتایان: شامل سؤالاتی درباره تأثیر همتاها بر رفتارهای اجتماعی دانش‌آموزان، روابط اجتماعی در میان همکلاسی‌ها و همتایان، دوستی و قابلیت‌های ارتباطی دانش‌آموز.
 4.  رسانه‌ها: شامل سوالاتی درباره تعامل دانش‌آموزان با رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها در تشکیل ذهنیت‌های اجتماعی، تأثیر تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بر رفتار اجتماعی دانش‌آموزان.
 5.  محیط جامعه: شامل سؤالاتی درباره نقش محیط جامعه بر تربیت اجتماعی دانش‌آموزان، مسئولیت‌های اجتماعی، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و نقش جوامع محلی.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان شامل اهداف زیر می‌باشد:

 • مسئولیت اجتماعی
 • انجام وظایف مدنی و شغلی
 • مهارت های تصمیم گیری
 • مهارت های مشارکت و همکاری
 • رشد مهارت های اجتماعی
 • مهارت های برقراری ارتباط

که مجموع پرسش این اهداف 28 عدد می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: