پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان

جهت دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان شامل اهداف زیر می‌باشد:

  • مسئولیت اجتماعی

  • انجام وظایف مدنی و شغلی

  • مهارت های تصمیم گیری

  • مهارت های مشارکت و همکاری

  • رشد مهارت های اجتماعی

  • مهارت های برقراری ارتباط

که مجموع پرسش این اهداف 28 عدد می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

پرسش‌نامه عوامل موثر بر تربیت اجتماعی دانش آموزان
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 330 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×