پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

جهت دانلود پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز رویلینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

 

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و سازبر اساس الویت بندی به دو بخش  پرسش‌نامه تقسیم می‌شود که مجموع این 2بخش حاوی 22 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و آشنایی با پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز روی لینک زیر کلیک کنید: 

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

 

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 225 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×