پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

جهت دانلود پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز رویلینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

 

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و سازبر اساس الویت بندی به دو بخش  پرسش‌نامه تقسیم می‌شود که مجموع این 2بخش حاوی 22 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و آشنایی با پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز روی لینک زیر کلیک کنید: 

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 170 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×