پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

جهت دانلود پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز رویلینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز

 

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح‌های ساخت و ساز یک ابزار علمی است که به منظور بررسی و ارزیابی عوامل مختلفی که بر مدیریت ایمنی در طرح‌های ساخت و ساز تأثیر می‌گذارند، طراحی شده‌است. این پرسش‌نامه به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌شود تا بتواند میزان موثر بودن عوامل مختلف را در جلوگیری از وقوع حوادث و ایمن سازی محیط کار سنجیده کند.

این پرسش‌نامه معمولا شامل سوالاتی است که درباره عوامل متنوعی مانند سیاست‌ها و استانداردهای ایمنی، آموزش‌های ایمنی، تجهیزات و ابزارهای ایمنی، فرهنگ سازمانی، نگرش کارکنان به ایمنی و مدیریت ریسک است. هر سوال در این پرسش‌نامه به عوامل مختلف برای ایجاد یک محیط کار ایمن در طرح‌های ساخت و ساز اشاره می‌کند و شما باید رتبه‌بندی کنید که هر عامل چقدر بر مدیریت ایمنی موثر است.

پس از جمع‌آوری پاسخ‌ها از افراد مختلف، می‌توانید اطلاعات رتبه‌بندی شده را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید عواملی را که بیشترین تأثیر را در مدیریت ایمنی دارند، شناسایی و بهبودهای لازم را در طرح‌های ساخت و ساز انجام دهید.

اهمیت استفاده از پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح‌های ساخت و ساز این است که شما می‌توانید به صورت سیستماتیک عواملی را که بیشترین تأثیر را در مدیریت ایمنی دارند، شناسایی کنید و اقدامات لازم را برای بهبود و ارتقای سطح ایمنی در طرح‌های ساخت و ساز به عمل آورید.

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و سازبر اساس الویت بندی به دو بخش  پرسش‌نامه تقسیم می‌شود که مجموع این 2بخش حاوی 22 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و آشنایی با پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی طرح های ساخت و ساز روی لینک زیر کلیک کنید: 

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: