پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک شامل ابعاد زیر می‌باشد:

 • گرایش بانک به ارائه خدمات به مشتری

 • پاداش های کارکنان

 • آموزش کارکنان

 • توانمندسازی

 • کارگروهی

 • ابهام نقش

 • تعهد سازمانی

 • عملکرد بهبود خدمات

 • تمایلات به استعفا

 • رضایت شغلی بیرونی

 • پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

که این ابعا د حاوی  43 عملکرد بانکی است که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 293 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×