پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

 

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک یک ابزار است که برای ارزیابی و سنجش عملکرد بانک استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه معمولاً شامل سوالاتی در مورد عملکرد عمومی بانک، کیفیت خدمات، امنیت مالی، رضایت مشتریان و عوامل دیگر مرتبط با عملکرد بانک می‌شود.

هدف استفاده از پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک، به دست آوردن اطلاعات و بازخورد از مشتریان بانک درباره عملکرد آن است. این بازخورد می‌تواند به بانک کمک کند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کند و بر روی بهبود و توسعه خدمات خود تمرکز کند. علاوه بر این، پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک معیارهایی را برای مقایسه و ارزیابی بانک با رقبا و بانک‌های دیگر فراهم می‌کند.

معمولاً این پرسش‌نامه به صورت آنلاین در دسترس قرار می‌گیرد و مشتریان توسط وب‌سایت یا اپلیکیشن بانک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. سپس نتایج این پرسش‌نامه تحلیل و بررسی می‌شوند تا عملکرد بانک ارزیابی شده و به دست آوردن نتایج کارایی و عملکرد آن انجام شود.

لازم به ذکر است که پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک ممکن است بر اساس استانداردهای و معیارهای مختلفی طراحی شود که به عوامل مختلفی مانند نوع بانک، اندازه و محدوده فعالیت‌ها بستگی دارد.

پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک شامل ابعاد زیر می‌باشد:

 • گرایش بانک به ارائه خدمات به مشتری
 • پاداش های کارکنان
 • آموزش کارکنان
 • توانمندسازی
 • کارگروهی
 • ابهام نقش
 • تعهد سازمانی
 • عملکرد بهبود خدمات
 • تمایلات به استعفا
 • رضایت شغلی بیرونی
 • پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک

که این ابعا د حاوی  43 عملکرد بانکی است که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه سنجش عملکرد بانک روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: