پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی

برای دانلود پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی 

 

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی، یک ابزار است که برای تحلیل عواملی که بر تصمیم مشتریان در خرید اینترنتی تأثیر می‌گذارند، استفاده می‌شود. این روش، از مفاهیم فازی و استدلال منطقی برای بررسی و تحلیل مسائلی که به طور معمول ابهام دارند، استفاده می‌کند.

برای ساخت پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی، ابتدا باید عوامل موثر در فرایند خرید اینترنتی شناسایی شوند. برای مثال، می‌توانند شامل قیمت، کیفیت کالا، امکانات پرداخت امن، سهولت استفاده از وبسایت فروشگاه و سرعت تحویل محصول باشند.

سپس مقادیر فازی برای هریک از عوامل مورد نظر تعیین می‌شود. به عنوان مثال، قیمت کالا می‌تواند شامل دسته‌های "خیلی گران"، "گران"، "معقول"، "ارزان"، "خیلی ارزان" باشد. برای هر دسته، توصیفات دقیق‌تر می‌توانند تعیین شوند.

سپس، با استفاده از یک سیستم‌های فازی، ارتباط میان هر عامل و مقادیر فازی مرتبط با آن عامل وزن دهی می‌شود. این وزن‌ها با توجه به اهمیت هر عامل در خرید اینترنتی تعیین می‌شوند و بر اساس تجربه و دانش کارشناسان و متخصصان در حوزه مورد نظر ارزیابی می‌شوند.

بعد از ارزیابی و وزن‌دهی عوامل، می‌توان با استفاده از روش‌های فازی مقادیر فازی برای هر عامل و میزان تأثیر آن عامل را در خرید اینترنتی تعیین کرد. نتیجه این عملیات مبتنی بر فازی، رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی است که می‌تواند به تحلیل و بررسی رفتار مشتریان در فرایند خرید اینترنتی کمک کند.

استفاده از سیستم‌های فازی در این پرسش‌نامه، به کمک اندازه‌گیری و تحلیل مفاهیم غیردقیق و گاهاً تشخیصی در علوم رفتاری و مدیریتی می‌تواند مفید باشد. البته، برای استفاده موثر از سیستم فازی در این پرسش‌نامه نیاز به تخصص و دانش فنی در حوزه سیستم‌های فازی و روش‌های تحلیل فازی است.

پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی مربوط به اولویت بندی عوامل اصلی و موثر در رضایت مشتریان از خرید اینترنتی می باشد.

که 177 عامل است جهت اولویت بندی عوامل فوق، هر یک از دو عامل مطرح شده را با هم مقایسه نموده، دور عامل مهمتر خط کشیده و به لحاظ میزان برتری آن، عدد 1 تا 9 را اختصاص دهید:

 

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه رتبه‌بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از سیستم‌های فازی  روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: