پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

 

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه به تعدادی ابعاد تقسیم می‌شود که این ابعاد حاوی مجموعاً 43 پرسش در زمینه 1- نقاط ضعف 2-نقاط قوت 3- فرصت‌ها 4- و تهدید‌ها می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه 

 

 

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 277 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×