پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

 

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه به تعدادی ابعاد تقسیم می‌شود که این ابعاد حاوی مجموعاً 43 پرسش در زمینه 1- نقاط ضعف 2-نقاط قوت 3- فرصت‌ها 4- و تهدید‌ها می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه 

 

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 204 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×