پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها

برای دانلود پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها روی لینک کلیک کنید:

پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها

پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها

 

پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها در واقع یک ابزار تحقیقی است که برای بررسی اثربخشی استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه عمدتا به دست آوردن اطلاعات و دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت‌ها درباره استراتژی‌های بازار محوری و اثربخشی آنها در عملکرد شرکت از طریق سوال‌های مستندی طراحی شده است.

پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها ممکن است شامل سوالاتی درباره موارد زیر باشد:

1. درک مدیران درباره استراتژی‌های بازار محوری و روابط آن با عملکرد شرکت
2. ارزیابی میزان تأثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد مالی شرکت
3. تأثیر استراتژی‌های بازار محوری بر ارزش افزوده شرکت و رضایت مشتریان
4. تأثیر استراتژی‌های بازار محوری بر افزایش بازار هدف و رقابت‌پذیری شرکت
5. ارزیابی میزان موفقیت در تدوین و اجرای استراتژی‌های بازار محوری

این پرسش‌نامه می‌تواند به عنوان ابزاری موثر در تحقیقات علمی و مدیریتی استفاده شود تا عملکرد شرکت‌ها در پیاده‌سازی استراتژی‌های بازار محوری و ارزیابی اثربخشی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

 پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها حاوی 24 پرسش می‌باشد پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه تاثیر استراتژی‌های بازار محوری بر عملکرد شرکت‌ها روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: