پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در صنعت بانکی

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در صنعت بانکی روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در صنعت بانکی

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در صنعت بانکی

 

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در صنعت بانکی یک ابزار است که برای سنجش و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در بانک‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف در مدیریت دانش، شناسایی فرصت‌های بهبود و مواجهه با تهدیدها طراحی شده است.

مولفه‌های مدیریت دانش که در این پرسش‌نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. استراتژی مدیریت دانش: این مولفه بررسی می‌کند که آیا بانک استراتژی مناسبی برای مدیریت دانش خود تعیین و اجرا می‌کند؟ آیا اهداف و راهبردهای مدیریت دانش به طور کامل مشخص شده‌اند؟
 2. سازمان و فرهنگ: این مولفه بررسی می‌کند که آیا سازمان بانک برای پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش مناسب است؟ آیا فرهنگ سازمانی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تشویق کردن کارکنان به یادگیری و به اشتراک گذاشتن دانش وجود دارد؟
 3. ساختار و فرآیندها: این مولفه بررسی می‌کند که آیا ساختار و سازمان بانک امکان تبادل دانش بین افراد را فراهم می‌کند؟ آیا فرآیندهایی برای گردآوری، ذخیره و انتشار دانش وجود دارد؟
 4. فناوری اطلاعات: این مولفه بررسی می‌کند که بانک از فناوری‌های مناسب برای نگهداری و به اشتراک گذاشتن دانش استفاده می‌کند؟ آیا سیستم‌های مدیریت دانش مناسبی در بانک معرفی شده‌اند؟
 5. یادگیری سازمانی: این مولفه بررسی می‌کند که آیا بانک از تجربیات و خطاها یاد می‌گیرد؟ آیا فرآیندهایی برای بازخورد و بهبود مستمر وجود دارد؟ آیا بانک پروژه‌هایی را برای تقویت مهارت‌ها و دانش کارکنان پیاده می‌کند؟

این پرسش‌نامه به منظور ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در صنعت بانکی طراحی شده است و با استفاده از پاسخ‌های کارکنان بانک درباره این مولفه‌ها، نقاط ضعف و قدرت مدیریت دانش در بانک مشخص می‌شود.

پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در صنعت بانکی حاوی مقیاس‌های زیر می‌باشد:

 1. ایجاد دانش (دانش‌آفرینی)
 2. کسب دانش
 3. بکارگیری دانش
 4. توزیع دانش
 5. سازماندهی دانش
 6. ذخیره سازی دانش 

این مقیاس‌ها حاوی 30 سوال می‌باشد که مبنای پاسخگویی به سوالات طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و مشاهده پرسش‌نامه ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در صنعت بانکی روی لینک زیر کلیک کنید:

 دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: