پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان حاوی شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • شاخص‌‌هاي مرتبط با مبحث ساختار

  • شاخص‌‌هاي مرتبط با مبحث فرهنگ سازماني

  • شاخص‌‌هاي مرتبط با مبحث رهبري

که شامل 34 عوامل موثر بر اجراي استراتژي می‌باشد که پاسخگویی به این عوامل بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. 

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 271 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×