پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان، یک ابزار تحقیقی است که به منظور بررسی و ارزیابی عواملی که در فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان‌ها تأثیرگذار هستند، استفاده می‌شود. این پرسشنامه مهمترین عواملی که می‌توانند بر پیاده سازی موثر استراتژی در سازمان تأثیر بگذارند را شناسایی می‌کند و در جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل نتایج به کمک محققان و مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند.

این پرسش‌نامه معمولا از مجموعه‌ای از سوالات استفاده می‌کند که برای شناسایی و اندازه‌گیری عوامل مختلف استراتژیک استفاده می‌شود. این عوامل ممکن است شامل عوامل فرهنگی و سازمانی، عوامل منابع انسانی و مالی، عوامل فناوری و نوآوری، عوامل تجاری و بازاریابی و دیگر عوامل مرتبط با پیاده سازی استراتژی در سازمان باشند.

هدف اصلی پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی، ارزیابی عواملی است که می‌توانند مانع پیشرفت و پیاده سازی استراتژی در سازمان شوند و بر اساس نتایج بهبودهای لازم را در فرایند پیاده سازی استراتژی پیشنهاد دهد. این پرسش‌نامه می‌تواند به صورت آنلاین یا به صورت چاپی برای انجام مطالعه وجود داشته باشد.

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان حاوی شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • شاخص‌‌هاي مرتبط با مبحث ساختار
  • شاخص‌‌هاي مرتبط با مبحث فرهنگ سازماني
  • شاخص‌‌هاي مرتبط با مبحث رهبري

که شامل 34 عوامل موثر بر اجراي استراتژي می‌باشد که پاسخگویی به این عوامل بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی در سازمان روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: