پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل  مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، یک ابزار پژوهشی است که به منظور بررسی و تحلیل اولویت‌ها و اهمیت‌های مختلف فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها در ارتباط با مشتریان استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به منظور کمک به مدیران و تصمیم‌گیران در انتخاب و اولویت‌بندی فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی که بیشترین تأثیر را در بهبود ارتباط و رابطه با مشتری دارند، طراحی شده است.

پرسش‌نامه معمولا شامل سوالاتی است که درباره مختصات مختلف تکنولوژی و فناوری در مدیریت ارتباط با مشتری اطلاعات جمع‌آوری می‌کند. به عنوان مثال، سوالات ممکن است درباره استفاده از پیام‌رسان‌ها، نرم‌افزارهای CRM، ابزارهای تحلیل داده، روش‌های ارتباطی مبتنی بر وب و سایر تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط باشد. هر سوال ممکن است با درج یک گزینه از یک مقیاس رتبه‌بندی شود، به نحوی که پژوهشگران بتوانند به ترتیب اولویت‌های جامعه‌ی مورد بررسی در این زمینه پی ببرند.

از نتایج این پرسش‌نامه می‌توان در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کرد و بهبود روند ارتباط با مشتریان و افزایش رضایت آن‌ها کمک کرد.

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری شامل 27 شاخص می‌باشد که پاسخگویی به شاخص‌ها بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به تکنولوژی و فناوری در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: