پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور

برای دانلود پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور

 

پرسش‌نامه بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور شامل بخش‌هی زیر می‌باشد:

 • داشتن اهداف روشن

 • دسترسی به منابع

 • نظام پاداش دهی

 • ساختار سازمانی

 • ارزیابی عملکرد

 • آموزش

 • تفویض اختیار

 • مدیریت مشارکتی

 • فراهم کردن اطلاعات

 • تشکیل گروه

 • دادن استقلال

 • الگو سازی

 • حمایت کردن

 • برانگیختگی هیجانی

 • توانمندی

که حاوی 54 گویه می‌باشد و پاسخگویی به این گویه‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

پرسش‌نامه بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 316 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×