پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری 

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری به بخشهای زیر تقسیم می‌شود:

  • بخش اول پرسش نامه (مقایسه و اولویت بندی عوامل اصلی و شاخص های مربوط به هر عامل موثر بر عملکرد CRM)

  • مقایسه و اولویت بندی شاخص های مربوط به عوامل اصلی موثر بر عملکرد CRM

  • بخش سوم پرسش نامه جهت بررسی رابطه عامل فرایندها، انسانی و تکنولوژی و شاخصهای مربوط به آنها با عملکرد CRM در صنعت ...

 

مجموع بخش 1 و 2 شامل 73 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

که بخش 3 حاوی 25 پرسش می‌باشد برمبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای مشاهده این پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

 

 

پرسش‌نامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 259 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×