پرسش‌‍نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM

برای دانلود پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM رویلینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌‍نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک ابزار است که برای ارزیابی و تعیین سطح رشد و توسعه سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به صورت استاندارد تهیه شده است و شامل سوالاتی است که به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد سیستم CRM خود را ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند.

پرسشنامه بلوغ CRM به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از عملکرد سیستم CRM خود آگاه شوند و در نتیجه، اقدامات مناسبی برای بهبود و بهره‌وری بیشتر انجام دهند.

پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری GRM حاوی سوالات اساسی زیر می‌باشد:

  1. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "فرآیند سازمانی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟
  2. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "فرهنگ سازمانی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟
  3. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "افراد سازمانی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟
  4. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "فناوری اطلاعات" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟
  5. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "مدیریت دانش" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟
  6. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "مدیریت تغییر" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟
  7. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "سنجش نتایج" (هزینه، فایده استقرار سیستم) تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟.

مجموعاً شامل 36 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: