پرسش‌‍نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM

برای دانلود پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM رویلینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 

پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری GRM حاوی سوالات اساسی زیر می‌باشد:

-به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "استراتژی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  1. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "فرآیند سازمانی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  2. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "فرهنگ سازمانی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  3. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "افراد سازمانی" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  4. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "فناوری اطلاعات" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  5. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "مدیریت دانش" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  6. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "مدیریت تغییر" تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

  7. به نظر شما شرکت از لحاظ عامل "سنجش نتایج" (هزینه، فایده استقرار سیستم) تا چه اندازه آمادگی استقرار CRM را دارد؟

مجموعاً شامل 36 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگویی بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 

پرسش‌‍نامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری CRM
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 255 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×